Kiinan pelättiin iskevän rajummin tuontisäädöksiinsä vaikeuttaen mm. monien länsimaisten verkkokauppiaiden pyrkimyksiä Kiinan suurille markkinoille, mutta uusin rajat ylittävän verkkokaupan ohjeistus jatkaakin jo aiemmin hyväksi havaitulla tiellä (Alizila 11.4.2017).

Pääosassa tavaroiden nopeaan tuontiin ovat ns. tullivarastot, jotka ovat valtionhallinnon alaisuudessa ja valvonnassa.

Ulkomaiset myyjät voivat viedä tavaransa Kiinaan erillisten tullivarastojen kautta, jolloin ne saavuttavat merkittäviä ETUJA.

Verotuksen ja tullimaksujen kannalta on merkittävästi edullisempaa tuoda tuotteita tullivarastojen kautta kuin ”perustuontiväylää” käyttäen. Lisäksi tullivarastojen kautta tuotavat tuotteet välttävät tavanomaiset laadunvalvontatoimenpiteet ja karanteenit.

Kiinan valtion pelättiin tiukentavan näitä tuontisäädöksiä, mutta pelot kumottiin, sillä niillä olisi ollut hidastavia vaikutuksia Kiinan omaan talouteen. Veroalennukset ja tarkastusmaksut olisivat viime kädessä tulleet joko kuluttajien maksettavaksi tai syömään lukuisten vähittäiskauppiaiden katetta.

Kiinan valtio näkeekin verkkokaupan merkittävänä tekijänä talouskasvulle. Tuontisäädöksiä pidetään myönteisenä signaalina kansainväliselle verkkokaupalle Kiinassa. Tiukennukset ovat toki aina mahdollisia, mutta niitä pidetään epätodennäköisinä.

Lähteet:

Alkuperäinen artikkeli: http://bit.ly/2pcPKK3

Artikkeli tullivarastoista: http://bit.ly/2pwmpa9