Iso-Britannia on Euroopan suurin verkkokauppamarkkina – maassa käydään 33 prosenttia Euroopan verkkokaupasta. Kuva: Shutterstock.com

Kaupan Liitto kertoo artikkelissaan verkkokaupan kasvusta Euroopassa (Kaupan Liitto 7.8.2017). Artikkeli perustuu kesällä julkaistuun tutkimukseen (The European Ecommerce Report 2017). Julkaisun mukaan verkkokauppa Euroopassa jatkaa voimakasta kasvuaan. Vuonna 2016 verkkokauppa kasvoi 15 prosenttia. Vuoden 2017 kasvuennuste on 14 prosenttia ja verkkokaupan liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 602 miljardiin euroon.

Kasvuvauhti vaihtelee eri maiden välillä

Eräs raportin mielenkiintoisista löydöksistä on, miten verkkokaupan kasvuvauhti vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. Länsi-Euroopassa on Euroopan suurin verkkokauppamarkkina: Britannian, Ranskan ja Saksan osuus Euroopassa käydystä verkkokaupasta on jopa 70 prosenttia. Iso-Britannia on Euroopan suurin verkkokauppamarkkina – 33 prosenttia Euroopan verkkokaupasta tehdään Briteissä.

Verkkokaupan osuus kaupasta on pienintä Romaniassa, Makedoniassa ja Bulgariassa. Samanaikaisesti verkkokauppa kasvoi voimakkaimmin juurikin Romaniassa (38 prosenttia vuonna 2016). Lähes yhtä paljon kasvua oli Slovakiassa ja Virossa, joissa verkkokauppa kasvoi 35 prosenttia.

Alueellisessa vertailussa kasvu oli voimakkainta Itä-Euroopassa (20 prosenttia vuonna 2016). Vuoden 2017 ennusteen mukaan verkkokauppa kasvaisi eniten Etelä-Euroopassa (18 prosenttia).

Rajat ylittävän verkkokaupan osuus kasvussa

Raportin mukaan 33 prosenttia verkkokaupan asiakkaista osti tuotteita tai palveluita ulkomailta vuonna 2016. Näistä 18 prosenttia osti muista EU-maista. Verkkokaupan kasvua Euroopassa edesauttavat mm. EU:n sisämarkkinat, jotka helpottavat myymistä ja ostamista yli maarajojen. Raportti nimeää kansainvälisen verkkokaupan suurimmiksi haasteiksi pitkät toimitusajat, tekniset ongelmat sekä vialliset tai väärät tuotteet.

Nuoret ostavat verkossa useimmin

Nuoret ostavat verkkokaupasta useammin kuin vanhemmat sukupolvet: peräti kaksi kolmasosaa 16–24-vuotiaista eurooppalaisista tekee verkkokauppaostoksia säännöllisesti. Sen sijaan vain yksi kolmesta 55–74-vuotiaasta ostaa verkosta.

Mobiili kasvussa

Mobiililaitteilla ostaminen yleistyy. Keskimäärin kolme neljästä eurooppalaisesta on tehnyt ostoksia verkosta mobiililaitteellaan viimeisen puolen vuoden aikana. Neljäsosa heistä on ostanut verkosta pari-kolme kertaa kuussa.

Lähteet:

Kaupan liitto: Verkkokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa – tahti vaihtelee eri osissa

Ecommerce Foundation: The European Ecommerce Report 2017

Ecommerce Europe: Ecommerce continues to prosper in Europe, but markets grow at different speeds

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here