FAQ

eCom Growth -verkkokaupan kasvuohjelma

Mikä on verkkokaupan kasvuohjelma?

eCom Growth on Business Finlandin operoima digitaalisen kaupan kasvuohjelma, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten verkossa kauppaa käyvien pk-yritysten kansainvälistymistä ja kasvua sekä kehittää verkkokaupan ekosysteemiä. Ohjelma tarjoaa runsaasti mm. osaamisvalmennusta, vertaisoppimista, vierailuja ja asiakastapaamisia kohdemarkkinoilla, markkinaselvityksiä ja yritysryhmä- ja yrityskohtaisia kansainvälistymistoimenpiteitä.

Kenelle kasvuohjelma on tarkoitettu?

eCom Growth ohjaa suomalaisia pk-yrityksiä nopeaan ja kustannustehokkaaseen kansainvälistymiseen ja kasvuun. Kasvuohjelma on tarkoitettu kaikille kauppaa verkossa käyville yrityksille, joilla on aito halu kansainvälistyä ja kyky toimia ripeästi, näyttöä menestyksellisestä verkkokauppaliiketoiminnasta ja konseptista sekä isot tavoitteet kasvattaa yrityksen vientiä. Nämä yritykset voivat olla verkkokauppoja, tuotteita valmistavia yrityksiä tai ns. smart retail –yrityksiä, jotka valmistavat innovatiivista teknologiaa tai tuottavat palveluita verkko- ja/tai vähittäiskaupoille kansainvälisille asiakkaille.

Mitä kasvuohjelma tarjoaa?

eCom Growth -kasvuohjelman sisältä on jaettu neljään osa-alueeseen:

1. Kansainvälisen verkkokauppaosaamisen kasvattaminen

 • Verkkokauppiasklubit; kokemusten ja tiedon jakamista verkkokauppiaiden kesken
 • Teemavalmennukset; eri aiheita yritysten tarpeiden mukaan (esim. myynti, markkinointi, maksutavat, logistiikka, analytiikka)
 • Kansainvälistymisen kehittämispolku
 • Oman arvolupauksen kehittäminen
 • Markkina-/segmenttivalinnat
 • Yritysjohdon valmennus, verkkokauppastrategiat ja johtaminen

2. Markkinamahdollisuudet ja markkinoille meno

 • Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen
 • Markkinaselvitykset ja markkinoille menon valmistelut
 • Eri markkinoiden lokalisointivaatimukset
 • Markkinointiviestinnän sparraaminen kohdemarkkinoille sopivaksi
 • Markkinakohtaiset valmennukset (Boot campit Suomessa)

3. Toimenpiteet ja kohtaamiset kohdemarkkinoilla

 • Potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien identifiointi ja kohtaaminen neuvotteluissa
 • Seminaarit ja konferenssit ulkomailla, kuten Internet Retailer Conference 2016, Chicago
 • Yhteisesiintymiset messuilla, yhteinen pop-up show room
 • Boot campit kohdemarkkinoilla
 • Potentiaalisten ostajien (markkinapaikat, e-tailerit, jälleenmyyjät, maahantuojat) ja palvelutuottajien tapaamiset (mm. logistiikka, varastointi, markkinointi)
 •  Yhteinen myynnin resursointi kohdemarkkinalla, esim. yritysryhmän yhteinen digimarkkinointitoimisto, yhteinen natiivi myyntimies markkinalla

4. Verkkokaupan ekosysteemin kehittäminen

 • Cross-innovaatiot kuten innovaatioyhteistyö eri tahojen kanssa, mm. mobiilikehitys, maksutaparatkaisut, pelillisyys, mediat, databiz-osaaminen jne.
 • Investoinnit Suomeen
 • Kansainvälisen tason suomalainen eCom-tapahtuma
 • Verkkokaupan toimintaedellytyksien parantaminen, kaupan esteiden esiintuominen (yhdessä sidosryhmien kuten Kaupan liiton ja Verkkoteollisuus ryn kanssa) ja alan koulutuksen edistäminen
 • eKauppa-päivä
 • Yhteistyö muiden Team Finland kasvuohjelmien kanssa

Ohjelman sisältö toteutetaan kaikille jäsenille avoimina tilaisuuksina, vertaisoppimisena sekä yritysryhmäkohtaisilla toimenpiteillä ja tapahtumilla.

Sisällöistä ja niiden käytännön toteutuksista ja aikatauluista löytyy tarkempaa tietoa kasvuohjelman verkkopalvelussa: www.eComGrowth.fi

Kuinka kauan kasvuohjelma kestää?

Kasvuohjelma on suunniteltu kolmevuotiseksi, vuosille 2016-2018. Sen rahoitus vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää jatkorahoituksesta saavutettujen tulosten perusteella.

Kuinka kasvuohjelmaan pääsee mukaan?

Tietoa kasvuohjelmaan ilmoittautumisesta löytyy täältä.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään tietoja, joiden pohjalta valitaan ne yritykset, jotka parhaiten täyttävät kasvuohjelmayrityksille asetetut kriteerit.

Mitä jäsenyys maksaa?

Pieni yritys (alle 50 työntekijää, liikevaihto alle 10 m€): jäsenmaksu 500 euroa + alv.
Keskisuuri yritys (50-250 työntekijää, liikevaihto 10-50 m€): jäsenmaksu 1500 euroa + alv.
Suuri yritys (yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 50 m€): jäsenmaksu 3000 euroa + alv.

Jäsenmaksu kattaa koko kasvuohjelman suunnitellun toimintakauden vuoden 2018 loppuun asti.

Suuri osa ohjelman tuottamista palveluista sisältyy jäsenmaksuun. Osallistuva yritys vastaa itse omista matka- ja majoituskuluistaan.

Pääsevätkö kaikki halukkaat mukaan?

Ensimmäisenä vuonna (2016) kasvuohjelmaan otettiin mukaan noin 70 yritystä ja haku avattiin uudestaan vuoden 2017 alussa, jolloin 18 uutta jäsenyritystä liittyi mukaan kasvuohjelmaan. Mikäli yrityksesi ei tule valituksi ohjelmaan mukaan tai ohjelma ei ole yrityksellesi vielä ajankohtainen, niin huomioithan, että eCom Growth -verkkopalvelu on avoin kaikille yrityksille ja tästä onkin tarkoitus rakentaa pysyvä suomalaisen verkkokaupan kohtaamispaikka ja tietopankki.

Voiko pieni yritys osallistua?

Mukaan voivat hakea pienet ja aloittavat yritykset, kunhan yrityksellä on selkeä näkemys siitä, miten ja kenelle se haluaa tuotteitaan ja palveluitaan myydä. Lisäksi yrittäjiltä pitää löytyä se aito halu ja kyky kansainvälistyä. Ohjelman yhtenä tavoitteena on synnyttää globaaleja pk-yrittäjiä, joille moderni digi-infra mahdollistaa asiakkaiden tavoittamisen eri puolilta maailmaa.

Mihin yritys sitoutuu ilmoittautumisessa?

Yritys sitoutuu ilmoittautuessa maksamaan yrityskokoluokkansa mukaisen jäsenmaksun ja osallistumaan ja hyödyntämään aktiivisesti ohjelman tuottamia palveluita ja valmennuksia.

Milloin ja miten saa tietää pääsikö mukaan?

Vuoden 2017 jäsenhaku oli auki 12.1.17 asti. Hakemukset on käsitelty ja kaikkiin hakemuksen jättäneisiin yrityksiin on oltu yhteydessä.

Mitä tapahtuu yrityksille, jotka eivät pääse mukaan?

eCom Growth -verkkopalvelu on avoin kaikille yrityksille – siitä onkin tarkoitus rakentaa pysyvä suomalaisen verkkokaupan kohtaamispaikka ja tietopankki.

Kuka kasvuohjelmasta vastaa ja kuka sitä johtaa?

Kasvuohjelman rahoituksen on myöntänyt Työ- ja elinkeinoministeriö ja sen toteutuksesta vastaa Business Finland. Ohjelma tekee laajaa yhteistyötä monien muiden tahojen kanssa, mm. Tekes, Kaupan Liitto ja Verkkoteollisuus ry ovat vahvasti sitoutuneita ohjelman toteutukseen.

Toteutuksesta vastaa eCom Growth -kasvuohjelmatiimi:

Kari Pokkinen, ohjelmajohtaja, Business Finland, puh. +358 40 343 3303, kari.pokkinen@businessfinland.fi
Leevi Parsama, verkkokaupan asiantuntija, puh. +358 40 528 9001, leevi.parsama@businessfinland.fi

Miten kasvuohjelman sisältö saadaan vastaamaan yritysten tarpeita?

Kasvuohjelman kantava idea on ”inside-out” eli ohjelmaan osallistuvat yritykset määrittelevät mitä sisältöjä he eniten tarvitsevat. Tärkeässä roolissa ovat mm. verkkokauppiasklubit, joiden keskusteluista esiin nouseviin aiheisiin ohjelma tulee tarjoamaan sekä erilaisia valmennuksia että toimenpiteitä yritysten valitsemilla kohdemarkkinoilla. Tavoitteena on luoda aidosti innostunut verkkokauppayhteisö, jolle eCom Growth tarjoaa puitteet koordinoiduille keskustelulle sekä ennen kaikkea liiketoiminnan kehitykselle ja kansainvälistymiselle.

eCom Growth –kasvuohjelman ydintiimi vastaa tapahtumien ja ohjelmasisältöjen toteutuksesta. Lisäksi jäsenyrityksistä koostuva ohjausryhmä valvoo ohjelman toteutumista asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Mitkä ovat kasvuohjelman keskeiset tavoitteet?

Kasvuohjelmalle on kolme selkeää tavoitetta:

 1. Osallistuvien yritysten liikevaihdon ja viennin kasvu, lisää kansainvälistyviä verkossa kauppaa käyviä yrityksiä
 2. Toimialalle syntyvien työpaikkojen määrä
 3. Osaamisen kehittäminen (kansainvälistyminen ja verkkokauppaosaaminen), kyky vastata kansainväliseen kilpailuun

Missä tapahtumat järjestetään?

Osa tapahtumista levittäytyy eri puolille Suomea. Mm. verkkokauppiasklubeja perustetaan jokaiselle alueelle, jossa on riittävästi mukaan tulevia yrityksiä.

Teemakoulutukset ja kansainvälistymisvalmennukset järjestetään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta suurin osa tullaan välittämään webcasting-lähetyksinä, joten niihin voi osallistua myös verkon välityksellä.

Milloin valmennukset alkavat?

Mukaan valituille yrityksille pidettiin kick-off -tilaisuus 17.5.2016 Helsingissä, minkä jälkeen eri paikkakunnilla käynnistettiin verkkokauppiasklubitoiminta. Lisäksi vuonna 2016 järjestettiin mm. lukuisia teemavalmennuksia ja asiakas- ja kumppanitapaamisia kohdemarkkinoilla. Myös verkkokaupan suurin vuosittainen tapahtuma, IRCE Chicagossa, kuuluu kasvuohjelman tapahtumiin. Vuonna 2017 mukaan otettujen uusien jäsenyritysten tapahtumat alkavat 15.2.2017 kick-off -tilaisuudella Helsingissä.

Mikä on Verkkokauppiasklubi?

Yritysten mukaan toivotuin koulutusmuoto on vertaisoppiminen eli tilaisuudet, joissa verkkokaupan vetäjät pääsevät juttelemaan muiden verkkokauppiaiden kanssa erilaisista arkeen liittyvistä käytännön asioista. Suomessa on toiminut jo vapaaehtoispohjalta pari klubia ja kokemukset vertaisoppimisesta ovat olleet positiivisia.

Ohjelmaan osallistuvat yritykset jaetaan 6-8 yrityksen klubeihin, joiden kokoonpanot laaditaan niin, että osallistujien lähtökohdat ja osaamisen taso ovat suunnilleen yhtenevät. Tällöin keskustelun anti on kokemuksemme mukaan kaikille antoisinta. Suorat kilpailijat sijoitetaan eri klubeihin ja maantieteelliset sijainnit pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon.

Kukin klubi kokoontuu noin kuuden viikon välein ja sisällölle on kaksi kantavaa periaatetta: kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja jokaisen on pakko antaa, jotta voi saada. Eli anti on sitä laadukkaampaa, mitä syvemmällä liiketoiminnan ytimessä olevista asioista puhutaan. Toisaalta vapaamatkustajia ei sallita, vaan jokaisen pitää aktiivisesti osallistua ja tuoda oman panoksensa yhteiseen hyvään.

Jokaiselle klubille valitaan klubi-isäntä, joka koordinoi klubin tapaamiset, valitsee kokoontumispaikat (yleensä kierretään vuorollaan jokaisen klubiyrityksen vieraana), hahmottelee kokoontumisten teemat ja toimii linkkinä kasvuohjelman klubivastaavaan Leevi Parsamaan. Leevi toimii klubien mentorina ja vierailee sparraamassa kokouksissa. Leevin tehtävänä on myös seuloa ja yhdistää eri klubien keskusteluja sekä poimia niistä tärkeimmät löydökset teemavalmennusten aiheiksi.

Klubit muodostetaan heti kick off –tilaisuuden jälkeen ja toiminta käynnistämään jo touko-kesäkuussa.

Miten voin jo nyt osallistua ja auttaa kasvuohjelmaa liikkeelle lähdössä?

Kaikki julkisuus on kasvuohjelmalle erittäin tärkeää. Mitä enemmän sana leviää kauppiaiden keskuudessa, eri tiedotusvälineissä ja verkkokeskusteluissa, sitä paremmin ohjelma pääsee liikkeelle ja todellinen vaikuttavuus käynnistyy. Joten kun postaat verkkokauppaa koskevaa sisältöä, käytä ohjelman hashtagia: #eComGrowth, tällöin kaikki keskustelut saadaan koottua samaan paikkaan. Mm. ohjelman verkkopalveluun tulee osio, jonka alle kootaan kaikki alan tärkeimmät artikkelit ja keskustelut.

Mistä kasvuohjelmasta saa lisätietoa?

Kaikki kasvuohjelmaa koskeva tieto, tapahtumakalenteri, alan keskustelufoorumit, artikkelipankki, markkinatutkimukset yms. kootaan kasvuohjelman kotisivuille eComGrowth.fi. Voit kysellä lisätietoja myös kasvuohjelman tekijöiltä, kts. FAQ kohta ”Kuka kasvuohjelmasta vastaa?”.

Mihin kysymykseen tämä FAQ ei vastannut?

Lähetä kysymyksesi osoitteella: kari.pokkinen@businessfinland.fi