Ohjelman sisältö

Ohjelman sisältö voidaan jakaa seuraavaan neljään osa-alueeseen:

1. Kansainvälisen verkkokauppaosaamisen kasvattaminen

 • Verkkokauppiasklubit; kokemusten ja tiedon jakamista verkkokauppiaiden kesken
 • Teemavalmennukset; eri aiheita yritysten tarpeiden mukaan (esim. myynti, markkinointi, maksutavat, logistiikka, analytiikka)
 • Kansainvälistymisen kehittämispolku
 • Oman arvolupauksen kehittäminen
 • Markkina-/segmenttivalinnat
 • Yritysjohdon valmennus, verkkokauppastrategiat ja johtaminen

2. Markkinamahdollisuudet ja markkinoille meno

 • Markkinamahdollisuuksien tunnistaminen
 • Markkinaselvitykset ja markkinoille menon valmistelut
 • Eri markkinoiden lokalisointivaatimukset
 • Markkinointiviestinnän sparraaminen kohdemarkkinoille sopivaksi
 • Markkinakohtaiset valmennukset (Boot campit Suomessa)

3. Toimenpiteet ja kohtaamiset kohdemarkkinoilla

 • Potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien identifiointi ja kohtaaminen neuvotteluissa
 • Seminaarit ja konferenssit ulkomailla, kuten Internet Retailer Conference, Chicago
 • Yhteisesiintymiset messuilla
 • Boot campit kohdemarkkinoilla
 • Potentiaalisten ostajien (markkinapaikat, e-tailerit, jälleenmyyjät, maahantuojat) ja palvelutuottajien tapaamiset (mm. logistiikka, varastointi, markkinointi)
 • Yhteinen resursointi kohdemarkkinalla, esim. yritysryhmän yhteinen digimarkkinointitoimisto, yhteinen natiivi myyntimies markkinalla jne.

4. Verkkokaupan ekosysteemin kehittäminen

 • Cross-innovaatiot kuten innovaatioyhteistyö eri tahojen kanssa, mm. mobiilikehitys, maksutaparatkaisut, pelillisyys, mediat, databiz-osaaminen jne.
 • Investoinnit Suomeen
 • Kansainvälisen tason suomalainen eCom-tapahtuma
 • Verkkokaupan toimintaedellytyksien parantaminen, kaupan esteiden esiintuominen (yhdessä sidosryhmien kuten Kaupan liiton ja Verkkoteollisuus ryn kanssa) ja alan koulutuksen edistäminen
 • eKauppa-päivä
 • Yhteistyö muiden Team Finland kasvuohjelmien kanssa

Huhtikuussa 2016 käynnistynyt kasvuohjelma järjesti ensimmäisellä toimintakaudellaan yli 60 tapahtumaa, joihin osallistui noin 1600 jäsenyritysten edustajaa. Asiakastyytyväisyystutkimuksessa eCom Growthin saama palaute oli erinomaista (Satisfaction 4,55/5 ja NPS 9,2/10).

Kuvamateriaali: Shutterstock.com