Verkkokauppiasklubit

Verkkokauppiasklubi on 6-10 kasvuohjelmaan osallistuvan yrityksen ryhmä, jossa jäsenet jakavat tietoja ja kokemuksia keskenään.

”Vertaisoppiminen on ihan parasta. Klubin kokouksista saa aina todella hyviä käytännön vinkkejä.”

Kukin klubi kokoontuu itsenäisesti noin kuuden viikon välein. Klubin jäsenistä yksi toimii klubin isäntänä/emäntänä, joka koordinoi tapaamisten ajankohdat ja paikat sekä vähän teemoittaa kokouksien aiheita etukäteen. Lisäksi isäntä/emäntä toimii klubin yhteyshenkilönä kasvuohjelman suuntaan.

Kasvuohjelman tiimistä klubien tapaamisissa vierailevat Simo ja Leevi, jotka tuovat oman osaamisensa kokoontumisiin sekä keräävät tietoja keskusteluista esiin nousseista valmennustarpeista, kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä, tutkimustarpeista jne. Näitä sisältöjä kasvuohjelma pyrkii sitten aktiivisesti tuottamaan kaikkien jäsenten hyväksi.

Klubit on pyritty muodostamaan siten, että osallistujien osaamistaso ja intressit olisivat suunnilleen yhtenevät sekä maantieteellinen saavutettavuus olisi kohtuullinen. Lisäksi on pyritty välttämään suorien kilpailijoiden sijoittamista samaan klubiin.

Klubin jäsenyyteen liittyy kolme sääntöä:

  1. Kaikki klubissa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Kokemuksen mukaan anti on sitä parempaa, mitä avoimemmin yritykset omista asioistaan kertovat. Tällöin luottamuksellisuuden ehdon pitää toteutua. Eli klubissa toisista yrityksistä kuultuja tietoja ja tunnuslukuja ei saa kertoa ulkopuolisille.
  2. On pakko antaa, jotta voi saada. Klubin vertaisoppiminen perustuu tasapuolisuuteen, jokainen jäsen kantaa osaltaan vastuun siitä, että tuo sisältöä keskusteluun, tarjoaa avoimesti oppejaan ja kokemuksiaan muille. Vapaamatkustajia ei sallita.
  3. Aktiivisuus – jokainen jäsen pyrkii parhaansa mukaan osallistumaan klubien kokouksiin. Tiedossa on, että kaikilla on koko ajan kiire, mutta vertaisoppimismalli hajoaa heti, jos suurin osa jäsenistä ei ole paikalla. Kokouksia tulee vuoden aikana n. 6-8 kpl ja ne pyritään aikatauluttamaan mahdollisimman joustavasti jäsenten menojen mukaan.

Kasvuohjelmaan on käynnistysvaiheessa perustettu yhdeksän klubia, joiden jäsenet sekä klubi-isännät/emännät julkistettiin Kick Off-tilaisuudessa. Klubien toiminnasta kasvuohjelman puolesta vastaa Leevi Parsama, joka tarvittaessa myös muokkaa klubien rakenteita, jos joku kokee olevansa jostain syystä väärässä klubissa, tulee lisää jäseniä tms.

Hyviä klubitapahtumia kaikille, muistakaa olla aktiivisia, vertaisoppiminen on ihan parasta ja nyt sitä on koordinoidusti tarjolla.

Kuvamateriaali: Shutterstock.com